Dzisiaj przetestowano: 30 osóbŁącznie: 23937 przebadanych


 

DEFINICJE

 

1. Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Administrator - osoba odpowiedzialna za działanie Serwisu http://www.iqtester.pl.

3. Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis http://www.iqtester.pl.

4. IQ - wartość liczbowa testu IQ, którego celem jest pomiar inteligencji Użytkownika.

5. Test IQ - zestaw pytań i odpowiedzi pozwalająca na podstawie wyników określić IQ Użytkownika/

6. Serwis- jest to strona internetowa dostępna pod adresem http://www.iqtester.pl.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

2. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje regulamin działania Serwisu oraz przestrzega jego postanowień.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

4. Administrator stara się o bezawaryjną pracę Serwisu.

5. Administrator ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

6. Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Serwisu poprzez wypełnienie Testu IQ.

7. Test IQ składa się z 20 pytań, na rozwiązanie których jest przewidziane 60 minut.

8. Rozwiązanie Testu IQ jest bezpłatne.

9. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu.

10. Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu prawdziwe dane.

11. Podczas korzystania z Serwisu wymianie mogą ulegać takie dane jak imię,nazwisko, wiek, płeć, kraj zamieszkania Użytkownika oraz jego adres e-mail.

12. W/w dane zostaną wykorzystane w Serwisie do prowadzenia przeglądu statystycznego.

13. Użytkownik dobrowolnie przekazuje na rzecz Serwisu w/w dane osobowe jego dotyczące, które uważa za powszechnie dostępne - zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 8-9 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

14. Administrator zabezpieczy dane osobowe w taki sposób aby nie zostały udostępnione osobom trzecim w żadnej formie (drukowanej, elektronicznej itp.).

15. Użytkownik poprzez podanie w/w danych osobowych wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie danych na zasadach opisanych w Regulaminie.

16. Z uwagi na bezpłatny charakter Serwisu Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń.

17. Dostęp do wyników Testu IQ jest płatny i wynosi 5,00zł netto (6,15zł brutto).

18. Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnej części Serwisu poprzez wysłanie SMS'a o treści AP.IQTEST na numer 75068. Usługa dostępna jest w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi.

19. Wysłanie SMS'a jest dobrowolne i Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu kosztów za uzyskany kod dostępu w żadnej formie.

20. Podmiotem odpowiedzialnym za wysyłanie SMS'ów zwrotnych jest DotPay (http://www.dotpay.pl/).

21. Regulamin usługi SMS Premium obsługiwaną przez DotPay dostępny jest pod adresem http://www.dotpay.pl/index.php?content=113&newlang=pl

22. W przypadku, gdy w ciągu 30 minut Użytkownik nie otrzyma kodu dostępu, ma on prawo do złożenia reklamacji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://dotpay.pl/reklamacje/.

23. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu, a w szczególności ceny usługi w płatnej części serwisu oraz własnych możliwości finansowych.

24. Pomoc można uzyskać po wypełnieniu formularza kontaktowego: http://www.iqtester.pl/kontakt.html. Alternatywnie można skorzystać z maila kontaktowego: [email protected]

25. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności informowania Użytkownika.

26. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.

27. Regulamin został opublikowany 3 października 2010 roku.

28. Regulamin obowiązuje od 3 października 2010 roku.

Strona Główna | Rozpocznij test IQ | Ciekawostki IQ | Statystyki | TOP100 | O nas | Regulamin | Regulamin usług i serwisów SMS | Reklamacje | Kontakt